آموزش تنظیم DNS رکوردها در cPanel

آموزش تنظیم DNS رکوردها در cPanel

آموزش تنظیم DNS رکورد ها در cpanel

وظیفه DNS تبدیل نام دامنه به ادرس IP و بلعکس می باشد برای انتقال اطلاعات در شبکه اینترنت می بایست نام دامنه ها و وبسایت ها حتما به ادرس های IP تبدیل شوند این سرویس این وظیفه را بعهده دارد برای تبدیل و تنظیم این موارد در کنترل پنل دو ماژول قرار داده شده که بنام های advance dns zone editor , Simple DNS Zone Editor می باشد

برای این مورد در کنترل پنل Cpanel از ادرس زیر وارد کنترل پنل شوید
Https://yourdomainname:2083 و یا ادرس Http://yourdomainname:2082
سپس از قسمت domains وارد گزینه advance dns zone editor , Simple DNS Zone Editor شوید
Simple DNS Zone Editor
رکوردهای قابل ساخت در این ماژول A و CNAME می باشد رکورد A برای اتصال یک ادرس دامنه و یا ساب دامنه به یک ادرس IPV4 می باشد و رکورد CNAME زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که دامنه ها دارای IP های یکسان هستند و شما می توانید تنها با معرفی یک دامنه دیگر دو دامنه را دارای یک IP یکسان بسازید
Select a domain: نام دامنه اصلی را که قصد تغییر رکوردهای انرا دارید انتخاب نمایید
Add an A Record در قسمت name نام دامنه و در قسمت address ادرس IP سرور دامنه را اضافه کرده و بروی add a record کلیک نمایید
Add a CNAME Record
برای اضافه کردن رکورد CNAME بوده و نام دامنه اول و در قسمت CNAME نام دامنه دوم که هردو دارای یک ادرس IP هستند وارد نمایید
Advanced DNS Zone Editor
در این قسمت دسترسی به ساخت رکوردهای مختلفی مثل A – AAAA –SRV-TXT راخواهید داشت در قسمت Select a domain.
نام دامنه را انتخاب نمایید در قسمت Reset a Zone Fileمی توانید اقدام به ریست تمامی تنظیمات به حالت ابتدایی بنمایید
برای اضافه کردن رکورد می توانید از قسمت Add a Record
اقدام نمایید در قسمت Name نام دامنه را وارد نمایید
در قسمت TTL مقدار 14400 را وارد نمایید
در قسمت type براساس نیاز خود نوع رکورد را انتخاب نمایید.