هاست لینوکس دایرکت ادمین

فعال سازی آنی پس از پرداخت

هاست دایرکت ادمین پلن 1


 
30,000تومان
شش ماهه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه


فضا 128 مگابایت

پهنای باند ماهیانه 10 گیگابایت

دایرکت ادمین آخرین نسخه

امکان ریدایرکت بله

اکانت دیتابیس نامحدود

دامین های قابل اتصال 2 عدد

ادون دومین انتخابی

ساب دامین 10 عدد

مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

سیستم عامل لینوکس

انتخاب نسخه Ruby دارد

هاست دایرکت ادمین پلن 2


 
35,000تومان
شش ماهه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه


فضا 256 مگابایت

پهنای باند ماهیانه 15 گیگابایت

دایرکت ادمین آخرین نسخه

امکان ریدایرکت بله

اکانت دیتابیس نامحدود

دامین های قابل اتصال 2 عدد

ادون دومین انتخابی

ساب دامین 10 عدد

مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

سیستم عامل لینوکس

انتخاب نسخه Ruby دارد

هاست دایرکت ادمین پلن 3


 
8,000تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه


فضا 512 مگابایت

پهنای باند ماهیانه 16 گیگابایت

دایرکت ادمین آخرین نسخه

امکان ریدایرکت بله

ساب دامین 10 عدد

دامین های قابل اتصال 2 عدد

ادون دومین انتخابی

مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

سیستم عامل لینوکس

انتخاب نسخه Ruby دارد

هاست دایرکت ادمین پلن 4


 
15,000تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه


فضا 1 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه 20 گیگابایت

دایرکت ادمین آخرین نسخه

امکان ریدایرکت بله

ساب دامین 10 عدد

دامین های قابل اتصال 2 عدد

ادون دومین انتخابی

مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

سیستم عامل لینوکس

انتخاب نسخه Ruby دارد

هاست دایرکت ادمین پلن 5


 
20,000تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه


فضا 2 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه 100 گیگابایت

دایرکت ادمین آخرین نسخه

امکان ریدایرکت بله

ساب دامین 10 عدد

دامین های قابل اتصال 2 عدد

ادون دومین انتخابی

مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

سیستم عامل لینوکس

انتخاب نسخه Ruby دارد

هاست دایرکت ادمین پلن 6


 
25,000تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه


فضا 4 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه 150 گیگابایت

دایرکت ادمین آخرین نسخه

امکان ریدایرکت بله

ساب دامین 10 عدد

دامین های قابل اتصال 2 عدد

ادون دومین انتخابی

مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

سیستم عامل لینوکس

انتخاب نسخه Ruby دارد

هاست دایرکت ادمین پلن 7


 
30,000تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه


فضا 6 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه 200 گیگابایت

دایرکت ادمین آخرین نسخه

امکان ریدایرکت بله

ساب دامین 10 عدد

دامین های قابل اتصال 2 عدد

ادون دومین انتخابی

مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

سیستم عامل لینوکس

انتخاب نسخه Ruby دارد

هاست دایرکت ادمین پلن 8


 
35,000تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه


فضا 8 گیگابایت

پهنای باند ماهیانه 300 گیگابایت

دایرکت ادمین آخرین نسخه

امکان ریدایرکت بله

ساب دامین 10 عدد

دامین های قابل اتصال 2 عدد

ادون دومین انتخابی

مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

سیستم عامل لینوکس

انتخاب نسخه Ruby دارد

هاست دایرکت ادمین نامحدود


 
45,000تومان
ماهانه

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به ضد اسپم
بک آپ هفتگی / ماهانه


ساب دامین نامحدود

دایرکت ادمین آخرین نسخه

امکان ریدایرکت بله

ادون دومین انتخابی

مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

سیستم عامل لینوکس

انتخاب نسخه Ruby دارد

همراه با هر پلن میباشد

   تحویل آنی
   انتخاب نسخه PHP
   انتخاب نسخه Ruby
   SSL رایگان