سرور مخصوص ربات تلگرام

تحویل آنی سرور ربات تلگرام پس از پرداخت

سرور مخصوص ربات تلگرام پلن 1 16 موجود است
 • Ram 1GB DDR4
 • CPU 1Core intel Core i7
 • HDD 30GB
 • IP 1
 • Panel Virtualizor
 • Data Center Hetzner - Germany
سرور مخصوص ربات تلگرام پلن 2 14 موجود است
 • Ram 2GB DDR4
 • CPU 2Core intel Core i7
 • HDD 50GB
 • IP 1
 • Panel Virtualizor
 • Data Center Hetzner - Germany
سرور مخصوص ربات تلگرام پلن 3 11 موجود است
 • Ram 4GB DDR4
 • CPU 4Core intel Core i7
 • HDD 80GB
 • IP 1
 • Panel Virtualizor
 • Data Center Hetzner - Germany
سرور مخصوص ربات تلگرام پلن 4 8 موجود است
 • Ram 6GB DDR4
 • CPU 6Core intel Core i7
 • HDD 120GB
 • IP 1
 • Panel Virtualizor
 • Data Center Hetzner - Germany
سرور مخصوص ربات تلگرام پلن 5 5 موجود است
 • Ram 8GB Core i7
 • CPU 8Core intel Core i7
 • HDD 150GB
 • IP 1
 • Panel Virtualizor
 • Data Center Hetzner - Germany
همراه با هر پلن میباشد
 • تحویل آنی
 • آپتایم 99.9%
 • پشتیبانی 24/7