سرور مخصوص ربات تلگرام

تحویل آنی سرور ربات تلگرام پس از پرداخت

سرور مخصوص ربات تلگرام پلن 1


 
25,000تومان
ماهانه

Ram 1GB DDR4

CPU 1Core intel Core i7

HDD 30GB

IP 1

Panel Virtualizor

Data Center Hetzner - Germany

سرور مخصوص ربات تلگرام پلن 2


 
35,000تومان
ماهانه

Ram 2GB DDR4

CPU 2Core intel Core i7

HDD 50GB

IP 1

Panel Virtualizor

Data Center Hetzner - Germany

سرور مخصوص ربات تلگرام پلن 3


 
50,000تومان
ماهانه

Ram 4GB DDR4

CPU 4Core intel Core i7

HDD 80GB

IP 1

Panel Virtualizor

Data Center Hetzner - Germany

سرور مخصوص ربات تلگرام پلن 4


 
75,000تومان
ماهانه

Ram 6GB DDR4

CPU 6Core intel Core i7

HDD 120GB

IP 1

Panel Virtualizor

Data Center Hetzner - Germany

سرور مخصوص ربات تلگرام پلن 5


 
99,000تومان
ماهانه

Ram 8GB Core i7

CPU 8Core intel Core i7

HDD 150GB

IP 1

Panel Virtualizor

Data Center Hetzner - Germany

همراه با هر پلن میباشد

   تحویل آنی
   آپتایم 99.9%
   پشتیبانی 24/7