سرور مجازی آلمان

تحویل آنی سرور مجازی پس از پرداخت

سرور مجازی آلمان پلن 1

منابع اختصاصی

 • رم 1 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده CPU یک هسته Core i7
 • هارد 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل اتوماتیک
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مجازی آلمان پلن 2

منابع اختصاصی

 • رم 2 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده CPU یک هسته Core i7
 • هارد 20 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل اتوماتیک
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مجازی آلمان پلن 3

منابع اختصاصی

 • رم 4 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده CPU دو هسته Core i7
 • هارد 35 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل اتوماتیک
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مجازی آلمان پلن 4

منابع اختصاصی

 • رم 6 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده CPU سه هسته Core i7
 • هارد 60 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل اتوماتیک
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مجازی آلمان پلن 5

منابع اختصاصی

 • رم 8 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده CPU چهار هسته Core i7
 • هارد 100 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل اتوماتیک
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مجازی آلمان پلن 6

منابع اختصاصی

 • رم 16 گیگابایت DDR4 اختصاصی
 • پردازنده CPU هشت هسته Core i7
 • هارد 200 گیگابایت
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل اتوماتیک
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor
سرور مجازی درخواستی

منابع اختصاصی

 • رم DDR3 اختصاصی
 • پردازنده CPU Xeon E5
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • سیستم عامل اتوماتیک
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • دیتاسنتر هتزنر آنلاین
 • پورت 1 گیگابیت
 • 99.9% UpTime
 • کنترل پنل Virtualizor